AtlasPlatz

LESY

Pro více informací klikněte na dané místo

4.5/5
5/5
4.5/5
4.5/5

LES

Les je území hustě porostlé stromy. Odborně řečeno jde o soubor biocenóz, jehož determinantou jsou dřeviny stromového vzrůstu. Jedná se o velmi složitý ekosystém, tvořený složkou rostlinnou (fytocenóza), živočišnou (zoocenóza) a abiotickým prostředím (biotopem).
nature, forest, sun